اجرای تکسچر

تکسچر شرکت دکورات در دو نوع زبر و نرم به بازار ارائه شده است.

 

خمیرپتینه- تکسچر(سوپاتکس):

تکسچر در لغت به معنی بافت می باشد و در کارهای هنری به ماده ای خمیر شکل اطلاق می شود که باعث ایجاد بافت و حجم دادن به کارهای هنری می شود.

 

تکسچرها سفید هستند و با مخلوط کردن آنها با رنگهای پایه آب مثل آکرولیک می توان تکسچر رنگی ساخت ولی تکسچری که روی بیس کار شود و خشک شود پس از خشک شدن می توان با هر نوع رنگی روی آن کار کرد.