رنگهای تزئینی

توضیحات آقای مهندس میلاد مستوفی در برنامه تلوزیونی در رابطه با رنگهای تزئینی شرکت رنگسازی دکورات در دکوراسیون داخلی.